Samenwerken?

Maak hieronder een vrijblijvende afspraak.

Een allround materiaal

In de Space Shuttle, in een Porsche, als stenen voor sieraden en in prothetische heupgewrichten wordt het keramiek zirkoonoxide, dat aan hoge eisen en normen voldoet, al heel lang gebruikt.

Het zou toch geweldig zijn als u al deze goede eigenschappen in uw werk zou terugzien? Sterk, breukvast, esthetisch, biocompatibel.

Y-TZP („Yttrium gestabiliseerd Tetragonaal Zirconia Polycrystal“) combineert de wens van de patiënt die graag een “witte tandvervanging” wil met de klinische eisen die kauwbelasting met zich meebrengt. De unieke mechanische eigenschappen geven u de mogelijkheid om aanvragen voor zeer omvangrijk volkeramisch werk voortaan met een duidelijk “Ja, natuurlijk is dat mogelijk” te beantwoorden.

Algemene informatie

De preparatie voor Cercon-restauraties kan naar keuze met een 90° chamferpreparatie of met een schouder met afgeronde hoek uitgevoerd worden. Voor het rationeel bewerken van de preparatiegrens is het aan te raden cilindrische, roterende diamantinstrumenten met ronde kop of conische instrumenten met ronde hoeken te gebruiken. Gestreefd moet worden naar een circulaire slijpdiepte van één millimeter.

Omdat met optisch scannen gewerkt wordt moet de preparatie een voldoende grote conushoek hebben. Een conushoek van 2 x 3° is ideaal. Alle overgangen van de axiale naar de occlusale c.q. incisale vlakken moeten afgerond worden. Op een andere manier is het freestechnisch kopiëren van de stomp niet mogelijk. Om een zo glad mogelijke preparatie te krijgen raden wij aan een fijnkorrelig diamantinstrument (korrel grootte 40 µm) te gebruiken.

Premolaren en molaren

Naast de reeds genoemde preparatieparameters is het aan te raden in de molaarstreek een vereenvoudigd occlusaal reliëf te prepareren. Daarbij moet de openingshoek van de occlusale vlakken 120 – 140° bedragen. Een dergelijk occlusaal reliëf wordt reproduceerbaar door gebruik te maken van een knopvormig diamantinstrument, dat horizontaal op de as van het element staat bij het beslijpen. De occlusale substantieafname moet minimaal 1,5 mm zijn

Frontelementen

Naast de algemene preparatie eisen is het aan te raden om bij frontelement preparaties een incisale afname van 2 mm aan te houden. De breedte van de stomp mag incisaal niet smaller zijn dan 0,9 mm. De overige preparatieparameters blijven onveranderd: Circulaire slijpafname: 1 mm, conushoek: 2 x 3